Siła

w wiedzy

 

Zarządzanie

ryzykiem

 

Analiza

ryzyk budowy

 

Biznes społecznie

zrównoważony

 

Warbud

Monitoring inwestycji:

  • przebudowy drogi krajowej S-7 na odcinku Elbląg – Kalsk
  • zaprojektowania i wykonania robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – granica państwa na odcinku Biadoliny – Tarnów w ramach projektu Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów

W ramach Konsorcjum:

  • Budimex-Dromex S.A. (lider konsorcjum), Strabag Sp. z o.o., Mostostal Warszawa S.A., Warbud S.A. – monitoring inwestycji budowy drogi ekspresowej S-8, trasa Armii Krajowej na odc. od węzła „Konotopa” do węzła „Prymasa Tysiąclecia”