Siła

w wiedzy

 

Zarządzanie

ryzykiem

 

Analiza

ryzyk budowy

 

Biznes społecznie

zrównoważony

 

Strabag

Monitoring inwestycji:

 • przebudowy drogi krajowej nr 7 w okolicy Elbląga
 • budowy drogi ekspresowej S-1 (Siewierz – Pyrzowice)
 • budowy połączenia drogi powiatowej nr 2531F z drogą krajową nr 22 w Gorzowie Wlkp.
 • wraz z przebudową przyległych odcinków drogi
 • przebudowy ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A-2 do węzła Górczyn, I etap od A-2
 • do strumienia Junikowskiego
 • przebudowy ulicy Stawowej w Bydgoszczy
 • budowy obwodnicy m. Borek Wlkp. w ciągu drogi krajowej nr 12
 • budowy trasy W-Z w Bydgoszczy
 • budowa autostrady A-4 Wykroty – Krzyżowa
 • przebudowy ulicy Świętokrzyskiej w Gdańsku, odc. od ul. Wielkopolskiej
 • do ul. Białostockiej
 • rekonstrukcji nawierzchni drogi krajowej nr 10 na odcinku Toruń (Dobrzejewice) – Blinno
 • przebudowy drogi krajowej nr 8 Białystok – Katarynka – Przewalanka, odcinek Białystok – Katarynka
 • budowy i modernizacji ul. Bułgarskiej w Poznaniu na odcinku od skrzyżowania z ul. Łubieńską do skrzyżowania z ul. Marcelińską
 • przebudowy ul. Fredry na odcinku od ul. Wyczółkowskiego do ul. Słowiańskiej w Gorzowie Wlkp. oraz modernizacji ul. Ogińskiego
 • remontu drogi wojewódzkiej nr 246 Peterek – Dąbrowa Biskupia m. Gniewkowo, ul. Toruńska, odc. II ul. Kilińskiego
 • budowy obwodnicy Słupska
 • rozbudowy drogi krajowej nr 16 na odcinku Barczewo – Kromerowo – Biskupiec
 • remontu drogi krajowej nr 69 na odcinku Osięciny – Brześć Kujawski wraz z remontem mostu przez rzekę Zgłowiączkę
 • przebudowy drogi wojewódzkiej nr 139 w m. Rzepin, ul. Kilińskiego – II etap/przebudowa dróg gminnych, dojazdowych do jeziora Reczynek – ul. Wodna, cz. Jeziorna – I etap
 • przebudowy ul. Jana Pawła II w Kostrzynie nad Odrą
 • modernizacji Al. Jerozolimskich, odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich – ul. Łopuszańska, zadanie III: Budowa węzła Łopuszańska – Kleszczowa w Warszawie
 • przebudowy drogi powiatowej nr 2214G Straszyn – Pruszcz Gdański, ul. Raciborskiego etap I
 • uspokojenia ruchu poprzez modernizację ulic Józefa Wybickiego, Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców, Marii Skłodowskiej-Curie w Kościerzynie
 • budowy autostrady A-2 Stryków – Konotopa
 • budowy Ronda ulicy Gospody i ulicy Łokietka w Gdańsku – Etap I
 • przebudowy drogi krajowej nr 156 w m. Strzelce Krajeńskie – al. Wolności
 • zaprojektowania i rozbudowy drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Jeżewo –  Białystok
 • przebudowy ulicy Łostowickiej w Gdańsku, odcinek od ul. Wojskiego do ul. Kartuskiej ze skrzyżowaniem ulic Kartuska – Nowolipie
 • remontu nawierzchni drogi powiatowej 1288F na odcinku Kołczyn – Studzionka
 • rozbudowy ulicy Polnej w Toruniu na odcinku od ul. Grudziądzkiej do ul. Chrobrego
 • budowy mostu w Toruniu
 • budowy mostu tramwajowego nad rzeką Ślężą
 • przebudowy połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą wojewódzką nr 210 i SSSE w ciągu ulic Poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ulicy Sobieskiego w Słupsku
 • budowy obwodnicy Pruszcza Gdańskiego
 • rozbudowy układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hali Widowiskowej. Projekt II. Zadanie A (ul. Łokietka, ul. Polna w Sopocie)
 • pomiaru hałasu emitowanego do środowiska podczas wykonywania ścianki szczelnej realizowanej w trakcie budowy mostu drogowego wraz z dojazdami łączącymi drogę krajowa nr 1 z drogą krajową nr 15 i 80
 • oceny szkodliwości drgań mechanicznych przekazywanych przez podłoże, a wywołanych wbijaniem wibromłotem ścianki szczelnej z grodzic G62 (IIIn) o długości 9 metrów, na budynki jednorodzinne położone w Toruniu przy ulicy Świerkowej 2-12
 • budowy ul. Nowolazurowej na odc. Od Al. Jerozolimskich do Trasy AK w Warszawie
 • przebudowy skrzyżowań ulic Jaśkowa Dolina, Pawłowskiego w Gdańsku
 • remontu elementów pasa drogowego uszkodzonych w wyniku żywiołu – A4 – Węzeł Balice i jezdnia prawa łącznica Katowice – Tarnów
 • budowy wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 4-E65 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie (CMK) w związku z likwidacją przejazdu kolejowego
 • remont elemetnów pasa drogowego uszkodzonych w wyniku żywiołu – A4 – Węzeł Balice i jednia prawa łącznica Katowice-Tarnów
 • poprawa jakości systemu transportu publicznego miasta Białegostoku
 • roboty związane z przebudową dróg krajowych nr 2,7 i 61 wraz z przebudoa i rozbudową infrastruktury technciznej oraz przebudową estakad w Trasie Łazienkowskiej na węźle warszawskim oraz estakady na węźle praskim w Warszawie
 • przebudowa mostu przez rzekę Narew k/m Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 678 na odcinku Kleosin – Sokoły
 • obwodnica Muszyny – uporządkowanie ruchu w centrum Muszyny – budowa drogi odbarczającej w kierunku granicy Państwa jako drogi gminnej klasy Z

W ramach Konsorcjum:

 • STRABAG, KIRCHNER S7 S.C. – monitoring inwestycji budowy drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Kalsk – Miłomłyn
 • Strabag AG, Hermann Kirchner Polska Sp. z o.o. – monitoring inwestycji budowy obwodnicy Gorzowa Wlkp. w ciągu drogi krajowej nr 3
 • Budimex-Dromex S.A. (lider konsorcjum), Strabag Sp. z o.o., Mostostal Warszawa S.A., Warbud S.A. –  monitoring inwestycji budowy drogi ekspresowej S-8, trasa Armii Krajowej na odc. od węzła „Konotopa” do węzła „Prymasa Tysiąclecia”
 • Strabag Sp. z o.o. (lider Konsorcjum), Heilit + Woerner Budowlana Sp. z o.o. – monitoring inwestycji budowy autostrady płatnej A-1 na odcinku od węzła Bełk (bez węzła) do węzła Świerklany
 • STRABAG, MOTA-ENGIL – monitoring inwestycji modernizacji drogi krajowej nr 4 Targowisko-Tarnów