Siła

w wiedzy

 

Zarządzanie

ryzykiem

 

Analiza

ryzyk budowy

 

Biznes społecznie

zrównoważony

 

Skanska

Monitoring inwestycji:

 • budowy drogi ekspresowej Zwardoń – Żywiec
 • budowy obwodnicy Stalowej Woli
 • budowy obwodnicy Rzeszowa
 • budowy drogi ekspresowej S-1 Bielsko – Cieszyn
 • przebudowy drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach
 • przebudowy drogi wojewódzkiej nr 723 w Tarnobrzegu
 • rozbudowy drogi krajowej nr 11, odcinek: węzeł autostradowy A-2 Krzesiny – Kórnik
 • budowy Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód”, odcinki R1, R2 w Rudzie Śląskiej
 • przebudowy ulic Podwale Grodzkie – Wały Jagiellońskie w Gdańsku, odcinek Wały Piastowskie – Hucisko
 • budowy kanalizacji w dzielnicy Chwałowice w Rybniku
 • remontu Estakad Bielańskich w Warszawie
 • rozbudowy zabytkowego obiektu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
 • w Gorzowie Wlkp.
 • budowy obwodnicy miasta Biecz
 • budowy budynku wielorodzinnego w Lesznie
 • modernizacji układu torowego i elektryfikacji linii kolejowej CE-59 na odc. Międzylesie – granica państwa
 • rozbudowy siedziby Procter & Gamble w Warszawie
 • rozbudowy drogi krajowej S-11 Poznań – Kórnik
 • rozbudowy drogi krajowej S-11 Poznań-Kórnik, etap IV
 • przebudowy drogi krajowej nr 16 w Iławie
 • rozbudowy ul. Zachodniej od ul. Legionów do ul. Lutomierskiej w Łodzi
 • budowy Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu
 • budowy południowej obwodnicy miasta Siewierz w ciągu drogi krajowej nr 78
 • przebudowy drogi krajowej nr 5 na odcinku Żnin – Bożejewiczki oraz przebudowy drogi krajowej nr 1 na odcinku Warlubie – Bzowo
 • budowy WSA, etap II w Poznaniu, ul. Ratajczaka
 • przebudowy drogi krajowej nr 1 na odcinku Morgi – Warlubie
 • budowy obwodnicy Serocka w ciągu drogi krajowej nr 61
 • modernizacji linii kolejowej nr 20 w obrębie stacji Warszawa Gdańska w powiązaniu
 • z linią E65 i stacją metra A17 „Dworzec Gdański” (zadanie nr 1) oraz kompleksowa realizacja przejścia podziemnego dla pieszych łączącego stację metra A17 „Dworzec Gdański” ze stacją PKP „Warszawa Gdańska” i Żoliborzem (zadanie nr 2)
 • przebudowy drogi wojewódzkiej nr 504 we Fromborku
 • budowy trasy W-Z w Gdańsku, z wyłączeniem węzła Karczemki, w ciągu drogi krajowej nr 7
 • rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 218 stanowiącej dojazd do Trójmiasta odcinek G2a
 • rozbudowy drogi krajowej nr 1 na odcinku Bzowo – Dolna Grupa
 • rozbudowy drogi krajowej nr 25 na odcinku Koronowo – Bydgoszcz
 • budowy ścieżki rowerowej w Gdańsku wzdłuż ulicy Opata J. Rybińskiego i ulicy Stary Rynek Oliwski
 • przebudowy systemu drogowego Rumia Reda
 • wykonania kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej – rejon ul. Nadbrzeżnej i ul. K. Miarki w Jeleniej Górze
 • remont istniejącej zabudowy regulacyjnej wraz z modernizacją stopni celem poprawienia spływu wód oraz umożliwienia migracji ryb na potoku Włodzica w Nowej Rudzie
 • połączenie dróg krajowych – Trasa Sucharskiego. Zadanie II. Odcinek Węzeł Wosia Budzysza – Węzeł Ku Ujściu
 • budowy drogi S-8 Wrocław – Psie Pole – Syców
 • wiadukt Jana z Kolna w Gdańsku
 • budowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej Dąbrówka Mała
 • przebudowy drogi wojewódzkiej nr 637
 • przebudowy wału jeziora Drużno; Polder nr 73 i 75 na odcinku od rzeki Brzeźnicy do rzeki Młynówki Marwickiej gm. Markusy
 • przebudowy stacji pomp nr 6 Grochowo
 • odbudowy i modernizacji  koryta rzeki, gmina Siechnice i gmina Oława
 • budowa rozbudowa Wydziału Zup Płynnych w Poznaniu, Unilever, ul. Bałtycka
 • droga krajowa S22 na odcinku węzeł drogowy Elbląg Wschód do przejścia granicznego w miejscowości Grzechotki
 • przebudowa opaski brzegowej w porcie wojennym w Gdyni
 • B1-2 modernizacja obwałowania Kotowice-Siedlce
 • budowa Trasy Średnicowej Północnej w Toruniu na odcinku od ul. Grudziądzkiej do ul. Szosa Chełmińska
 • modernizacja torowiska w Bytomiu

W ramach Konsorcjum:

 • SKANSKA, NDI – monitoring inwestycji budowy autostrady A1 Gdańsk-Nowe Marzy
 • SKANSKA – NDI Joint Venture – monitoring inwestycji budowy autostrady A-1 na odcinku Nowe Marzy (89+450 km) – Czerniewice (151+900 km)