Siła

w wiedzy

 

Zarządzanie

ryzykiem

 

Analiza

ryzyk budowy

 

Biznes społecznie

zrównoważony

 

Poldim S.A.

Monitoring inwestycji:

  • przebudowy drogi wojewódzkiej nr 988
  • przebudowy południowego obejścia Tarnowa, odcinek węzeł Krakowska – węzeł Lwowska
  • budowy obwodnicy Proszowic
  • przebudowy nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Mielec – Dębica, odcinek Mielec – Dębica
  • zaprojektowania i wykonania robót budowlanych związanych z odnową nawierzchni drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka na odcinku Grybów – Biała Niżna
  • remontu drogi krajowej nr 79 na odcinku przejścia przez Połaniec
  • budowy autostrady A1 na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków, węzeł Sójki – węzeł Kotliska
  • budowy odcinka autostrady A-1

W ramach Konsorcjum:

  • Konsorcjum NCC-POLDIM – monitoring inwestycji budowy obwodnicy Lubnia (droga ekspresowa S-7)
  • Konsorcjum Poldim/Mota-Engil/Strabag – monitoring inwestycji modernizacji drogi krajowej nr 4 Targowisko – Tarnów