Siła

w wiedzy

 

Zarządzanie

ryzykiem

 

Analiza

ryzyk budowy

 

Biznes społecznie

zrównoważony

 

Orlen Upstream

Monitoring dróg:

  • poszukiwanie, rozpoznanie i dokumentowanie zasobów gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych w otworach typu „shale gaz”  odwierty w m. Syczyn
  • poszukiwanie, rozpoznanie i dokumentowanie zasobów gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych w otworach typu „shale gaz”  odwierty w m. Berejó
  • poszukiwanie, rozpoznanie i dokumentowanie zasobów gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych w otworach typu „shale gaz”  odwierty w m. Goździk
  • prace poszukiwawcze na koncesji Wierzbica. Szczelinowanie – Syczyn OU-2K