Siła

w wiedzy

 

Zarządzanie

ryzykiem

 

Analiza

ryzyk budowy

 

Biznes społecznie

zrównoważony

 

Ministerstwo Kultury

Monitoring inwestycji:

  • ekspertyza budowlana obiektów Zespołu Pokamedulskiego w Wigrach