Siła

w wiedzy

 

Zarządzanie

ryzykiem

 

Analiza

ryzyk budowy

 

Biznes społecznie

zrównoważony

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Monitoring inwestycji:

  • przebudowy mostu przez rzekę Róż w m. Młynarze w ciągu drogi krajowej nr 61
  • rozbudowy drogi S-7 do parametrów drogi dwujezdniowej na odcinku obwodnicy Kielc, drogi krajowej nr 79 Węzeł Wiśniówka – Chęciny (Węzeł Chęciny) – prowadzenie archeologicznych badań ratowniczych
  • wykonanie inwentaryzacji lepidopterologicznej dla zadania „Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku granica województwa mazowieckiego/świętokrzyskiego – węzeł drogowo-kolejowy w Skarżysku- Kamiennej”
  • zabezpieczenie herpetologicznego terenu autostrady A-4 od w. Brzesko do w. Wierzchosławice
  • inwentaryzacja przyrodniczej terenów przyległych do mostu nad rz. Bóbr, w ciągu drogi krajowej nr 32 w km 28+601, w miejscowości Brzózka
  • wykonania usług zabezpieczających polegających na prowadzeniu monitoringu środowiskowego i przygotowaniu raportów miesięcznych z prowadzonego monitoringu w obrębie i bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego A4 Tarnów – Dębica