Siła

w wiedzy

 

Zarządzanie

ryzykiem

 

Analiza

ryzyk budowy

 

Biznes społecznie

zrównoważony

 

Eurovia

Monitoring inwestycji:

 • przebudowy ul. Głogowskiej w Poznaniu na odc. od Strumienia Junikowskiego do ul. Rawickiej
 • modernizacja ulicy Powstańców Warszawskich w Sopocie
 • budowy drogi krajowej S-7 Elbląg – Olsztynek, etap 1 na odcinku Elbląg – Kalsk wraz z budową drogi dojazdowej do pól od ul. Żuławskiej do ul. Nizinnej wzdłuż drogi krajowej nr 7 oraz rozbudową węzła drogowego Raczki
 • remont drogi krajowej nr 69 Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń, odcinek Przybędze – Milówka
 • obejścia drogowego miasta Grabów nad Prosną w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449
 • wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 11 na odcinku Manowo – Mostowo
 • budowy drogi ekspresowej S-5, odcinek Czachurki – Kleszczewo
 • budowy obwodnicy Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice – Korczowa
 • budowy obwodnicy m. Olecka w ciągu drogi krajowej nr 65
 • wykonania robót budowlanych dla budowy nowych skrzyżowań dwupoziomowych w obszarze LCS Ciechanów, Przetarg 2: wiadukt kolejowy, wiadukt drogowy, ciąg pieszo-jezdny; w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E 65/C – E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia – obszar LCS Ciechanów
 • szybkiej kolei metropolitalnej w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT – City oraz integracja systemów transportu miejskiego – Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim
 • kontynuacji projektowania i wykonania robót budowlanych w zakresie autostrady A-2 od Strykowa do Konotopy
 • przebudowy drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Czarnylas
 • budowy wschodniej obwodnicy Olkusza – połączenie DW 783 z DW 791
 • rozbudowy Drogi Krajowej nr 7 na odc od Węzła Elbląg Wschód do miejscowości Kalsk
 • wykonania robót budowlanych dla budowy nowych skrzyżowań dwupoziomowych w obszarze LCS Ciechanów w ramach projektu Modernizacja linii koljeowej E65/C-E65 na odcinku Warszawa – Gdynia – obszar LCS Ciechanów
 • dokumentacja filmowa otoczenia kontraktu Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Gliwice, częsc Zachód – odcinek G2 w Gliwicach