Siła

w wiedzy

 

Zarządzanie

ryzykiem

 

Analiza

ryzyk budowy

 

Biznes społecznie

zrównoważony

 

Drogbud

Monitoring inwestycji:

  • budowy obwodnicy Ropczyc w ciągu drogi krajowej nr 4
  • budowy obwodnicy Żyrardowa
  • przebudowy drogi krajowej nr 9 Radom – Barwinek, na odcinku Domaradz – Iskrzynia
  • przebudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Grójec – Białobrzegi