Siła

w wiedzy

 

Zarządzanie

ryzykiem

 

Analiza

ryzyk budowy

 

Biznes społecznie

zrównoważony

 

Budimex

Monitoring inwestycji:

 • modernizacji transgranicznej drogi krajowej nr 22 w obrębie Gorzowa Wlkp.
 • budowy obwodnicy Koszalina
 • budowy obwodnicy Sławna
 • modernizacji ulic w Gorzowie Wlkp.
 • budowy autostrady A-6 (odcinek Klucz – Kijewo)
 • budowy Szybkiego Tramwaju – Krakowski Transport Miejski
 • budowy obiektu biurowo-usługowo-handlowego
 • budowy kanalizacji w zlewni oczyszczalni BARBARA w Rudzie Śląskiej
 • przebudowy ul. Marynarki Polskiej w Gdańsku, odcinek Reja – Wyzwolenia
 • rozbudowy drogi krajowej nr 51, odc. Barcikowo – Spręcowo
 • budowy zakładu produkcyjnego firmy Tarczyński S.A. w Ujeźdźcu Małym
 • budowy Centrum Rozdzielczo-Ekspedycyjnego (CER) Poczta Polska we Wrocławiu
 • budowy Zakładu Uzdatniania Wody w Jeleniej Górze
 • rozbudowy Zakładu Produkcyjnego SANITEC KOŁO we Włocławku
 • budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Stare Tychy
 • przebudowy drogi krajowej nr 79 w Jaworznie
 • budowy drogi ekspresowej S-5 oraz S-10 na odcinku od węzła Stryszek do węzła Białe Błota
 • budowy obwodnicy Raciąża w ciągu drogi krajowej nr 60
 • budowy Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” odcinek Z1 – Z2 w Zabrzu
 • rozbudowy i modernizacji Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków
 • przebudowy i rozbudowy Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu
 • budowy zachodniej obwodnicy Mrągowa w ciągu drogi krajowej nr 59: Giżycko – Ryn – Mrągowo – Nawiady – Rozogi
 • budowy autostrady A1 Pyrzowice – Piekary Śląskie
 • budowy ciągu ulic 17 Stycznia – Cybernetyki od ul. Żwirki i Wigury do ul. Rzymowskiego
 • Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu
 • odtworzenia zabytkowego historycznego kompleksu dworca Wrocław Główny z przebudową kolejowej infrastruktury technicznej
 • budowy autostrady A-4 Dębica Pustynia – Rzeszów Zachodni
 • budowy trasy S-3 odcinek 3 i 4
 • oceny przyczyn destrukcji mostu przez rzekę Wisłę pomiędzy miejscowościami Górka i Sokołowice
 • budowy mostu przez rzekę Wisłę koło Kwidzyna wraz z dojazdami w ciągu drogi krajowej nr 90
 • budowy drogi krajowej nr 78 na odcinku północnej obwodnicy Jędrzejowa
 • oceny szkodliwości drgań mechanicznych przekazywanych przez podłoże, a wywołanych wykonaniem robót rozbiórkowych przy użyciu nożyc hydraulicznych i młota udarowego, na pobliską zabudowę, a w szczególności na budynki Akademii Muzycznej we Wrocławiu
 • ekspertyzy dotyczącej obiektu Aquamarina w Międzyzdrojach
 • budowy Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • przebudowy i rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
 • ekspertyzy technicznej dotyczącej budynku: Świnoujście ul. Cieszkowskiego 3 i 4 celem ustalenia przyczyn zawilgocenia piwnic wraz z sposobem ich usunięcia
 • połączenia dróg krajowych – Trasa Sucharskiego. Zadanie I. Odcinek Obwodnica Południowa Gdańska – Węzeł Elbląska
 • połączenia Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego. Zadanie III. Odcinek al. gen. J. Hallera – Węzeł Marynarki Polskiej
 • budowy Centrum Kongresowego w Krakowie
 • połączenia dróg krajowych – Trasa Sucharskiego. Zadanie I. Odcinek Obwodnica Południowa Gdańska – Węzeł Elbląska
 • ekspertyzy elewacji Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej
 • budowy Centrum Biurowego Neptun w Gdańsku
 • budowy Małopolskiego Centrum Biotechnologii na terenie kampusu 600-lecia odnowienia UJ
 • ekspertyzy techniczna wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej Ergo Arena w Sopocie
 • ekspertyzy techniczna  obiektu Terminal Ławica w Poznaniu
 • przebudowy jazu piętrzącego rzeki San w Przemyślu na przepławkę
 • obudowa brzegów Kanału Płonie przy Martwej Wiśle w Gdańsku
 • przebudowa i nadbudowa budynków na cele biurowe i usługowe we Wrocławiu przy ul. Świdnickiej – przebudowa kamienic Grycan

 

W ramach Konsorcjum:

 • Budimex-Dromex S.A. (lider konsorcjum), Strabag Sp. z o.o., Mostostal Warszawa S.A., Warbud S.A. –  monitoring inwestycji budowy drogi ekspresowej S-8, trasa Armii Krajowej na odc. od węzła „Konotopa” do węzła „Prymasa Tysiąclecia”