Siła

w wiedzy

 

Zarządzanie

ryzykiem

 

Analiza

ryzyk budowy

 

Biznes społecznie

zrównoważony

 

Realizacje

LISTA REFERENCYJNA MR CONSULTING sp. z o.o.
OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
ZREALIZOWANE NADZORY PRZYRODNICZE
 • Przeprowadzenie przyrodniczej wizji terenowej przed rozpoczęciem realizacji prac związanych z wierceniem otworu SIERAKÓW-3 w obszarze koncesji Nr 10/99/p WRONKI, celem wykluczenia gniazdowania ptaków na obszarze objętym pracami dla PGNIG S.A.;
 • Przeprowadzenie nadzoru przyrodniczego z uwzględnieniem ekspertów z zakresu teriologii i ornitologii podczas realizacji prac związanych z wierceniem otworu BORUJA-5K w obszarze koncesji Nr 26/96/p WOLSZTYN-NOWY TOMYŚL dla PGNIG S.A.;
 • Przeprowadzenie nadzoru przyrodniczego z uwzględnieniem ekspertów z zakresu teriologii i ornitologii podczas realizacji prac związanych z wierceniem otworu CZARNA WIEŚ-8 w obszarze koncesji Nr 26/96/p WOLSZTYN-NOWY TOMYŚL dla PGNIG S.A.;
 • Przeprowadzenie nadzoru przyrodniczego z uwzględnieniem ekspertów z zakresu teriologii i ornitologii podczas realizacji prac związanych z wierceniem otworu MIECZEWO-1k w obszarze koncesji Nr 32/96/p KÓRNIK-ŚRODA WIELKOPOLSKA dla PGNIG S.A.;
 • Przeprowadzenie nadzoru przyrodniczego z uwzględnieniem ekspertów z zakresu teriologii i ornitologii podczas realizacji prac związanych z wierceniem otworu PNIEWY-4 w obszarze koncesji Nr 10/99/p WRONKI dla PGNIG S.A.;
 • Przeprowadzenie nadzoru przyrodniczego w związku z realizacją inwestycji pn.: Budowa Autostrady A-1 na odcinku Bełk-Świerklany dla Konsorcjum STRABAG Sp. z o.o. i HEILIT+WOERNER BUDOWLANA Sp. z o.o.;
 • Przeprowadzenie nadzoru przyrodniczego w związku z realizacją inwestycji pn.: Budowa Autostrady A-1 na odcinku Pyrzowice-Piekary Śląskie dla BUDIMEX S.A.;
 • Przeprowadzenie nadzoru przyrodniczego w związku z realizacją inwestycji pn.: Budowa Autostrady A-2 na odcinku Stryków-Konotopa dla STRABAG Sp. z o.o.;
 • Przeprowadzenie nadzoru przyrodniczego w związku z realizacją inwestycji pn.: Budowa Autostrady A-2 na odcinku Stryków-Konotopa dla BÖGL a KRÝSL POLSKA Sp. z o.o.;
 • Przeprowadzenie nadzoru przyrodniczego w związku z realizacją inwestycji pn.: Budowa Autostrady A-4 na odcinku Brzesko-Wierzchosławice dla NDI-GRANIT JOINT VENTURE S.A.;
 • Przeprowadzenie nadzoru przyrodniczego w związku z realizacją inwestycji pn.: Budowa Autostrady A-4 na odcinku Brzesko-Wierzchosławice dla GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODZIAŁ KRAKÓW;
 • Przeprowadzenie nadzoru przyrodniczego w związku z realizacją inwestycji pn.: Budowa Autostrady A-4 na odcinku Brzesko-Wierzchosławice dla Konsorcjum: HEILIT+WOERNER Sp. z o.o., STRABAG Sp. z o.o., IMB PODBESKIDZIE;
 • Przeprowadzenie nadzoru przyrodniczego w związku z realizacją inwestycji pn.: Budowa Autostrady A-4 na odcinku Wierzchosławice-Krzyż dla DRAGADOS S.A.;
 • Przeprowadzenie nadzoru przyrodniczego w związku z realizacją inwestycji pn.: Budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8 dla Konsorcjum STRABAG Sp. z o.o.; HEILIT+WOERNER BUDOWLANA Sp. z o.o.; MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.;
 • Przeprowadzenie nadzoru przyrodniczego w związku z realizacją inwestycji pn.: Budowa Autostrady A-4 na odcinku Rzeszów Centralny-Rzeszów Wschodni i DK-19” dla MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.;
 • Przeprowadzenie nadzoru przyrodniczego w związku z realizacją inwestycji pn.: Budowa Autostrady A-4 na odcinku Tarnów Krzyż-Dębica Pustynia dla Konsorcjum: HYDROBUDOWA POLSKA S.A., SIAC CONSTRUCTION, PBG S.A., APRIVIA;
 • Przeprowadzenie nadzoru przyrodniczego w związku z realizacją inwestycji pn. Kontynuacja Budowy Autostrady A-4 Odcinek Węzeł Tarnów Krzyż-Węzeł Dębica Pustynia dla GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODZIAŁ RZESZÓW;
 • Przeprowadzenie nadzoru przyrodniczego w związku z realizacją inwestycji pn. Kontynuacja Budowy Autostrady A-4 Odcinek Węzeł Tarnów Krzyż-Węzeł Dębica Pustynia dla Konsorcjum: HELIT+WOERNER Sp. z .o.o., BUDIMEX S.A.;
 • Przeprowadzenie nadzoru przyrodniczego w związku z realizacją inwestycji pn.: Budowa Autostrady A-4 na odcinku Rzeszów Zachód-Rzeszów Centralny i S-19 na odcinku Rzeszów Zachód-węzeł Świlcza dla RADKO S.A.;
 • Prowadzenie monitoringu przyrodniczego w związku z realizacją inwestycji pn. Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom dla VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.;
 • Przeprowadzenie nadzoru przyrodniczego w związku z realizacją inwestycji pn. Budowa połączenia kolejowego MPL Kraków-Balice z Krakowem, odcinek Kraków Główny-Mydlniki-Balice dla ASTALDI S.P.A.;
 • Przeprowadzenie nadzoru przyrodniczego w związku z realizacją inwestycji pn. Budowa Drogowej Trasy Średnicowej Katowice-Gliwice, część Zachód od km 5+320,00 do km 8+119,85, odcinek G1 dla SKANSKA S.A.;
 • Prowadzenie nadzoru przyrodniczego w związku z realizacją inwestycji pn. Budowa Drogowej Trasy Średnicowej Katowice-Gliwice, część Zachód od granicy z miastem Gliwice do węzła De Gaulle’a w Zabrzu, od km 8+119,85 do km 11+075 (odcinki Z3, Z4 w Zabrzu) dla EUROVIA POLSKA S.A.;
 • Prowadzenie nadzoru przyrodniczego w związku z realizacją inwestycji pn. Budowa drogi publicznej – Drogowej Trasy Średnicowej, część Zachód od km 0+245,29 do km 4+037,37, od drogi krajowej nr 88 do ul. Baildona w Gliwicach (część odcinka G2) i budowa drogi publicznej – Drogowej Trasy Średnicowej Katowice-Gliwice, część „Zachód” od ul. Baildona w Gliwicach do terenu miasta Zabrze, od km 4+037,37 do km 5+320,00 (Odcinek nr G2/4) dla Konsorcjum: EUROVIA POLSKA S.A., BILFINGER INFRASTRUCTURE S.A.;
 • Przeprowadzenie nadzoru przyrodniczego w związku z realizacją inwestycji pn.: Budowa drogi ekspresowej S-1 etap III na odcinku Pyrzowice-Lotnisko dla STRABAG Sp. z o.o.;
 • Przeprowadzenie nadzoru przyrodniczego w związku z realizacją inwestycji pn.: Rozbudowa drogi S-7 do parametrów drogi dwujezdniowej na odcinku obwodnicy Kielc, Kielce (DK-73 węzeł Wiśniówka) Chęciny (węzeł Chęciny) dla MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.;
 • Przeprowadzenie nadzoru przyrodniczego w związku z realizacją inwestycji pn.: Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku Cieśle-Syców” dla SKANSKA S.A.;
 • Przeprowadzenie nadzoru przyrodniczego w związku z realizacją inwestycji pn. Przystosowanie drogi krajowej Nr 8 do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku od Piotrkowa Trybunalskiego do Rawy Mazowieckiej dla ASTALDI S.P.A.;
 • Przeprowadzenie nadzoru przyrodniczego w związku z realizacją inwestycji pn.: Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku Wrocław-Oleśnica dla MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE;
 • Przeprowadzenie nadzoru przyrodniczego w związku z realizacją inwestycji pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku: granica województwa mazowieckiego – Radziejowice. Etapy I- IV dla MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.;
 • Przeprowadzenie nadzoru przyrodniczego w związku z realizacją inwestycji pn.: Przebudowa ulicy Rudzkiej w Rybniku – etap VI dla SKANSKA S.A.;
 • Prowadzenie nadzoru przyrodniczego w związku z realizacją inwestycji pn. Budowa obwodnicy miejscowości Pawłowice Zadanie A: w zakresie drogi wojewódzkiej nr 933 Zadanie B: w zakresie drogi krajowej nr 81 dla M SILNICE A.S.;
 • Prowadzenie nadzoru przyrodniczego w związku z realizacją inwestycji pn. Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Korzeńsko-węzeł „Widawa” Wrocław od km 108+758 do km 123+700 dla Konsorcjum: BUDIMEX S.A., STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.;
 • Prowadzenie nadzoru przyrodniczego w związku z realizacją inwestycji pn. Budowa drogi ekspresowej S-7 na terenie miasta Krakowa (tzw. trasy nowohuckiej) odcinek od węzła drogowego „Rybitwy” (Christo Botewa) do węzła drogowego „Igołomska” dla STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o..

ZREALIZOWANE NADZORY POREELIZACYJNE I MONITORINGI PRZEJŚĆ DLA ZWIERZĄT

 • Przeprowadzenie porealizacyjnego monitoringu przyrodniczego inwestycji pn.: Budowa Autostrady A-4 na odcinku Brzesko-Wierzchosławice dla Konsorcjum: HEILIT+WOERNER Sp. z o.o., STRABAG Sp. z o.o., IMB PODBESKIDZIE;
 • Prowadzenie porealizacyjnego monitoringu przyrodniczego w zakresie monitoringu przejść dla zwierząt, zastosowania skuteczności urządzeń ochrony środowiska przy wybudowanej obwodnicy Mielca (etap I) dla BUDIMEX S.A.;
 • Prowadzenie monitoringu przejść dla zwierząt przy wybudowanych dwóch odcinkach Autostrady A4 (Dębica – Rzeszów, Jarosław – Radymno) dla GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W RZESZOWIE;
 • Prowadzenie porealizacyjnego monitoringu przyrodniczego w związku z inwestycji pn. Budowa drogi ekspresowej S-7 na terenie miasta Krakowa (tzw. trasy nowohuckiej) odcinek od węzła drogowego „Rybitwy” (Christo Botewa) do węzła drogowego „Igołomska” dla STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.;
 • Prowadzenie porealizacyjnego monitoringu przyrodniczego Drogowej Trasy Średnicowej Katowice-Gliwice, część „Zachód” od km 5+320,00 do km 8+119,85, odcinek G1 dla SKANSKA S.A.;
 • Prowadzenie porealizacyjnego monitoringu przyrodniczego Drogowej Trasy Średnicowej Katowice-Gliwice, część „Zachód” od km 0-245,29 do km 4+037,37, od drogi krajowej nr 88 do ul. Baildona w Gliwicach (część odcinka G2). Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Gliwice, część „Zachód” od ul. Baildona w Gliwicach do terenu miasta Zabrze, od km 4+037,37 do km 5+320,00 (Odcinek nr G2/4) dla Konsorcjum EUROVIA POLSKA S.A. BILFINGER INFRASTRUCTURE S.A.;
 • Prowadzenie porealizacyjnego monitoringu przyrodniczego Drogowej Trasy Średnicowej Katowice-Gliwice, część „Zachód” od km 0-245,29 do km 4+037,37, od drogi krajowej nr 88 do ul. Baildona w Gliwicach (część odcinka G2). Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Gliwice, część „Zachód” od ul. Baildona w Gliwicach do terenu miasta Zabrze, od km 4+037,37 do km 5+320,00 (Odcinek nr G2/4) dla DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA S.A.;
 • Prowadzenie porealizacyjnego monitoringu przyrodniczego Drogowej Trasy Średnicowej Katowice-Gliwice, część Zachód od granicy z miastem Gliwice do węzła De Gaulle’a w Zabrzu, od km 8+119,85 do km 11+075 (odcinki Z3, Z4 w Zabrzu) dla EUROVIA POLSKA S.A..

WYKONANE INWENTARYZACJE PRZYRODNICZE

 • Inwentaryzacja zieleni przeznaczonej do wycinki w związku z realizacją inwestycji pn.: Kontrakt W4: Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Strzemieszyce dla INIKO Sp. z o.o.;
 • Inwentaryzacja lepidopterologiczna w związku z realizacją inwestycji pn.: Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku granica województwa mazowieckiego/ świętokrzyskiego – węzeł drogowo – kolejowy w Skarżysku Kamiennej dla GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ KIELCE;
 • Inwentaryzacja przyrodnicza terenów przyległych do mostu na rzece Bóbr, w ciągu drogi krajowej nr 32, w km 28+601, w miejscowości Brzózka dla GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ ZIELONA GÓRA;
 • Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza w związku z realizacją otworu DARGOSŁAW-1, wyznaczonego w obszarze koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego nr 60/2009/p Trzebiatów wraz z oceną skutków usytuowania wiertni na występujące elementy przyrodnicze oraz obszar będący w zasięgu jej oddziaływania dla PGNIG S.A.;
 • Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza w związku z realizacją otworu DARGOSŁAW-2, wyznaczonego w obszarze koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego nr 60/2009/p Trzebiatów wraz z oceną skutków usytuowania wiertni na występujące elementy przyrodnicze oraz obszar będący w zasięgu jej oddziaływania dla PGNIG S.A.;
 • Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza w związku z realizacją otworu DROGOMIN-3, wyznaczonego w obszarze koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Nr 15/97/p Sulęcin-Międzyrzecz wraz z oceną skutków usytuowania wiertni na występujące elementy przyrodnicze oraz obszar będący w zasięgu jej oddziaływania dla PGNIG S.A.;
 • Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza w zasięgu oddziaływania planowanych prac wiertniczych na złożu ropy naftowej i gazu ziemnego „Lubiatów” wraz z oceną oddziaływania na występujące w tym obszarze elementy przyrodnicze, dla których utworzono obszar Natura 2000 „Puszcza Notecka” dla PGNIG S.A.;
 • Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza w związku z realizacją otworu RAWICZ-21K, wyznaczonego w obszarze koncesji na wydobywanie gazu ziemnego RAWICZ wraz z oceną skutków usytuowania wiertni oraz późniejszej eksploatacji odwiertu na występujące elementy przyrodnicze oraz obszar będący w zasięgu jej oddziaływania dla PGNIG S.A.;
 • Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza w związku z realizacją otworu SMOGÓRY-1, wyznaczonego w obszarze koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego nr 15/979/p Sulęcin – Międzyrzecz wraz z oceną skutków usytuowania wiertni na występujące elementy przyrodnicze oraz obszar będący w zasięgu jej oddziaływania dla PGNIG S.A.;
 • Inwentaryzacja przyrodnicza pod kątem występowania gatunków roślin, zwierząt, ptaków objętych ochroną oraz przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000 na terenie projektowanego otworu wiertniczego Zaniemyśl-3k na koncesji Śrem Jarocin wraz z oceną skutków usytuowania otworu wiertniczego na występujące elementy przyrodnicze oraz obszar będący w zasięgu jego oddziaływania dla PGNIG S.A.;
 • Inwentaryzacja zieleni w związku z realizacją inwestycji pn.: Rewaloryzacja i przebudowa budynku Pawilonu Czterech Kopuł na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu dla BUDIMEX S.A.;
 • Inwentaryzacja przyrodnicza w związku z realizacją inwestycji pn. Mondelez Bielany Wrocławskie dla BUDIMEX S.A.;
 • Inwentaryzacja przyrodnicza w związku z realizacją inwestycji pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowia Góra – Międzychód – budowa mostu w miejscowości Międzychód rzeką Warta dla GOTOWSKI BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE I PRZEMYSŁOWE Sp. z o.o..

WYKONANE EKSPERTYZY

 • Ekspertyza ornitologiczna w związku z realizacją inwestycji pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2642G na długości 400m oraz rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 240 z drogą powiatową nr 2642G na terenie gminy Chojnice, w obrębie Pawłówko dla MIRBUD S.A.;
 • Ekspertyza ornitologiczna w związku z realizacją inwestycji pn.: Przebudowa skrzyżowania w ciągu DW774 na skrzyżowania typu rondo dla STRABAG Sp. z o.o.;
 • Ekspertyza ornitologiczna w związku z realizacją inwestycji pn.: Rozbudowa stacji elektroenergetycznej Byczyna. Strona Północna Rozdzielni 220 kV SE Byczyna dla ELEKTROBUDOWA S.A.;
 • Monitoring okolicy wiaduktu kolejowego w ciągu drogi ekspresowej S-7 nad linią kolejową nr 8 Warszawa-Kraków, między miejscowościami Występa i Barcza, pod kątem występowania i migracji zwierząt w sezonie zimowym dla GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ KIELCE;
 • Ekspertyza ornitologiczna w związku z realizacją inwestycji pn.: Budowa hali widowiskowo-sportowej Czyżyny w Krakowie dla MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.;
 • Ekspertyza przyrodnicza w związku z realizacją inwestycji pn.: Poprawa dostępności do Portu w Kołobrzegu od strony lądu (drogi, koleje) dla SKANSKA S.A.;
 • Ekspertyza ornitologiczna w związku z realizacją inwestycji pn.: Kontrakt W5: Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Ząbkowice dla PRZEDSIĘBIORSTWA MIEJSKIEGO MUZM.PL S.A.;
 • Ekspertyza ornitologiczna w związku z realizacją inwestycji pn.: Przebudowa układu drogowego, placów publicznych, torowiska tramwajowego oraz infrastruktury technicznej w strefie Rondo-Rynek – Etap I w Katowicach dla NDI. S.A. SOPOT – BALZOLA BILBAO, VIZCAYA – HISZPANIA;
 • Ekspertyza entomologiczna w związku z realizacją inwestycji pn.: Budowa III i IV etapu obwodnicy miasta Ełk w ciągu drogi krajowej nr 16 dla MIRBUD S.A.;
 • Ekspertyza ornitologiczna w związku z realizacją inwestycji pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW933 ul. Świerczewskiego w dla M-SILNICE A.S.;
 • Ekspertyza ornitologiczna w związku z realizacją inwestycji pn.: Rozbudowa układu drogowego w miejscowości Bukowina Tatrzańska z podziałem na zadania: Zadanie 1: Przebudowa ronda na skrzyżowaniu DW961 z DW960 wraz przebudową wlotów (ul. Słoneczna, ul. Kościuszki, ul. Wierch Olczański, ul. Tatrzańska,), Zadanie 2: Przebudowa wlotu DW960 (ul.Tatrzańska) a odcinku ref.020 km 0+110,00 – 0+290,00 wraz z budową chodnika i zatoki autobusowej dla STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.;
 • Ekspertyza ornitologiczna w związku z realizacją inwestycji pn.: Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego w Krakowie dla STRABAG Sp. z o.o.;
 • Ekspertyza przyrodnicza w związku z realizacją inwestycji pn.: Budowa fragmentu ulicy Tunelowej w Katowicach na odcinku od skrzyżowania z ulicami Barcelońską, Głodową do ulicy Wilczewskiego wraz z oświetleniem i odwodnieniem dla EUROVIA POLSKA S.A.;
 • Ekspertyza ornitologiczna w związku z realizacją inwestycji pn.: Budowa połączenia ul. Stawowej z ul. Chełmońskiego wraz z infrastrukturą techniczną w Krakowie dla HEILIT+WOERNER Sp. z.o.o.;
 • Ekspertyza ornitologiczna w związku z realizacją inwestycji pn.: Modernizacji wałów przeciwpowodziowych na terenie m. Częstochowy – (odcinek L-II) kontynuacja – rozbudowa wału na odcinku od km 5+160 do 5+900 węzła częstochowskiego dla SKANSKA S.A.;
 • Ekspertyza ornitologiczna w związku z realizacją inwestycji pn.: Budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec wraz z budową połączenia ul. Cmentarnej z ul. Goździków dla MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.;
 • Opracowanie programu przesiedlenia chronionych gatunków motyli oraz chronionych roślin z terenu projektowanego węzła “Skarżysko-Północ” na działkę zastępczą dla GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KIELCACH;
 • Ekspertyza podsumowująca wyniki wizji terenowych wykonanych na potrzeby uzupełnienia dokumentacji wymaganej do uzgodnienia warunków realizacji inwestycji przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pn. Wydobywanie wapieni, dolomitów i margli ze złoża Płaza w Płazie dla KANS-POL Sp. z o.o.;
 • Ekspertyza ornitologiczna w związku z realizacją inwestycji pn.: Przebudowa i nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku dawnej szkoły na budynek biurowo – socjalny oraz budowa budynku garażowo – magazynowego wraz z rozbiórką budynków gospodarczych w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Piłsudskiego 74 dz. nr 66/13 k.m.31 obręb 0003 Dąbrowa Górnicza dla PRZEDSIĘBIORSTWA MIEJSKIEGO MZUM.PL.SA.;
 • Ekspertyza ornitologiczna w związku z realizacją inwestycji pn.: Przebudowa mostu przez rzekę San w miejscowości Rzuchów w ciągu drogi powiatowej nr 1256R Sieniawa (gr. pow.) – Piskorowice – Leżajsk w km 11+483, (JNI1008072) dla PRZEDSIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGO BANIMEX Sp. z o.o.;
 • Ekspertyza ornitologiczna w związku z realizacją inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej 4412S ul. Fałata w Bystrej dla ZAKŁADU PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWEGO BETONIT;
 • Ekspertyza ornitologiczna w związku z realizacją inwestycji pn.: Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej w Tychach dla EUROVIA POLSKA S.A.;
 • Ekspertyza przyrodnicza w związku z realizacją inwestycji pn.: Budowa Zakładów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych w Bielsku Białej dla SELLUS Sp. z o.o. Sp.K.;
 • Ekspertyza ornitologiczna w związku z realizacją inwestycji pn.: Rozbudowa ulicy Domagały w Krakowie dla STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.;
 • Ekspertyza ornitologiczna w związku z realizacją inwestycji pn.: Modernizacji wałów przeciwpowodziowych na terenie m. Częstochowy – (odcinek L-II) kontynuacja – rozbudowa wału na odcinku od km 5+160 do 5+900 węzła częstochowskiego dla SKANSA S.A..

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE

 • Aktywna ochrona płazów w związku z realizacją inwestycji pn.: Budowa Autostrady A-4 na odcinku Rzeszów Centralny-Rzeszów Wschodni i DK-19” dla MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.;
 • Wykonanie przeniesienia ze starorzecza potoku Plinc do nowo wybudowanego stawu Plinc chronionych gatunków roślin w związku z realizacją inwestycji pn.: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze dla POL AQUA Sp. z o.o.;
 • Aktywna ochrona płazów w związku z realizacją inwestycji pn.: Przykrycie koryta rzeki Rawy i otwartych kanałów ściekowych dla ENERGOPOL S.A.;
 • Aktywna ochrona płazów w związku z realizacją inwestycji pn.: Budowa obwodnicy Pszczyny dla STRABAG Sp. z o.o.;
 • Aktywna ochrona płazów w związku z realizacją inwestycji pn.: Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku III Wieruszów-Walichnowy dla DRAGADOS S.A.;
 • Aktywna ochrona płazów w związku z realizacją inwestycji pn.: Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Kurów-Lublin-Piaski. Zadanie nr 4: odcinek węzeł „Lubartów”-węzeł „Witosa” z włączeniem do drogi Lublin-Piaski. Podzadanie 4.1: od węzła „Lubartów” (bez węzła) do km 21+250 dla DRAGADOS S.A.;
 • Aktywna ochrona płazów w związku z realizacją inwestycji pn.: Uroczysko Leśne – Park przy Matejki i Czołgistów. Projekt rewitalizacji Parku Leśnego im. Powstańców Śląskich w Zabrzu dla URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU.

AKTUALNIE REALIZUJEMY NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

 • Prowadzenie nadzoru przyrodniczego w związku z realizacją inwestycji pn. Budowa autostrady A-1 Tuszyn – Pyrzowice: odcinek I węzeł Woźniki (bez węzła) – węzeł Pyrzowice (bez węzła), km 459+200 – 474+350 dla Konsorcjum: STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o., STRABAG Sp. z o.o.;
 • Prowadzenie nadzoru przyrodniczego w związku z realizacją inwestycji pn. Budowa autostrady A-1 Tuszyn – Pyrzowice: odcinek H węzeł Zawodzie (bez węzła) – węzeł Woźniki (z węzłem), km 442+500 – 459+200 dla Konsorcjum: STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o., STRABAG Sp. z o.o.;
 • Prowadzenie nadzoru przyrodniczego w związku z realizacją inwestycji pn. Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce – granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic miejscowości Suków i Daleszyce – Zadanie nr 2: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce – Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce – etap II, km 9+ 600 – 26+014 dla BUDIMEX S.A.;
 • Prowadzenie porealizacyjnego monitoringu przyrodniczego Drogowej Trasy Średnicowej Katowice-Gliwice, część „Zachód” od km 5+320,00 do km 8+119,85, odcinek G1 dla MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W GLIWICACH;
 • Prowadzenie porealizacyjnego monitoringu przyrodniczego Drogowej Trasy Średnicowej Katowice-Gliwice, część „Zachód” od km 0-245,29 do km 4+037,37, od drogi krajowej nr 88 do ul. Baildona w Gliwicach (część odcinka G2). Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Gliwice, część „Zachód” od ul. Baildona w Gliwicach do terenu miasta Zabrze, od km 4+037,37 do km 5+320,00 (Odcinek nr G2/4) dla MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W GLIWICACH;
 • Prowadzenie poinwestycyjnej inwentaryzacji ornitologicznej i chiropterologicznej w związku z inwestycją pn. Budowa linii elektroenergetycznej 400 Kv Ełk – Łomża dla PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO ELBUD WARSZAWA Sp. z o.o.;
 • Prowadzenie nadzoru przyrodniczego w związku z realizacją inwestycji pn. Realizacja robót budowlanych wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej” dla Konsorcjum: STRABAG Sp. z o.o., STRABAG RAIL a.s., STRABAG ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐ Kft., KRAKOWSKIE ZAKŁADY AUTOMATYKI S.A.;
 • Prowadzenie nadzoru przyrodniczego w związku z realizacją inwestycji pn. Wykonanie robót budowlanych na odcinku Kraków Mydlniki – Kraków Główny Towarowy w ramach zadania: “Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II odcinek Zabrze – Katowice – Kraków (km 62.400 – 67.200 linii nr 133)” dla TORPOL S.A.;
 • Prowadzenie nadzoru przyrodniczego w związku z realizacją inwestycji pn. Realizacja robót budowlanych w ramach przetargu nr 2 – Modernizacja odcinka Trzebinia – Krzeszowice, km 29+110 – 46+700, linii 133 dla BUDIMEX S.A.;
 • Prowadzenie nadzoru przyrodniczego w związku z realizacją inwestycji pn. Budowa Obwodnicy Gdowa – Etap II, km 0+054,90 – 2+077,90 dla STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.;
 • Prowadzenie nadzoru przyrodniczego w związku z realizacją inwestycji pn. Budowa Obwodnicy Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej. Zadanie 2: od ul. Skalskiej do ul. Brzozowskiej”, km 2+741 – 5+404 dla STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.;
 • Prowadzenie nadzoru przyrodniczego w związku z realizacją inwestycji pn. Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków-Rabka Zdrój na odcinku Lubień-Naprawa, od km 713+580,21 do 721+197,24 dla Konsorcjum: IDS-BUD S.A., ALTIS-HOLDING;
 • Prowadzenie nadzoru przyrodniczego w związku z realizacją inwestycji pn. Rozbudowa drogi krajowej Nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków – Granica województwa podlaskiego odcinek II od km 553+145,50 do km 562+542,07 dla POLAQUA Sp. z o.o.
 • Prowadzenie nadzoru przyrodniczego w związku z realizacją inwestycji pn. Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – granica woj. mazowieckiego i lubelskiego z podziałem na dwie części: Część nr 1: na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – Gończyce (koniec obwodnicy) od ok. km 49+973 do ok. km 62+200 długości ok. 12,227 km dla BUDIMEX S.A.;
 • Prowadzenie nadzoru przyrodniczego w związku z realizacją inwestycji pn. Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – granica woj. mazowieckiego i lubelskiego z podziałem na dwie części: Część nr 2: na odcinku Gończyce (koniec obwodnicy) – granica województwa mazowieckiego i lubelskiego od ok. km 62+200 do ok. 75+212 długości ok. 13,012 km dla BUDIMEX S.A.;
 • Prowadzenie nadzoru przyrodniczego w związku z realizacją inwestycji pn. Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa – Garwolin Część nr 3: na odcinku Kołbiel (koniec obwodnicy) – Garwolin (początek obwodnicy) od ok. km 27+900 do ok. km 40+915 dla BUDIMEX S.A..