Siła

w wiedzy

 

Zarządzanie

ryzykiem

 

Analiza

ryzyk budowy

 

Biznes społecznie

zrównoważony

 

Eko-outsourcing

Poszerzenie oferty o usługi Eko-outsourcingowe są reakcją na oczekiwania polskich firm, które oczekują od swoich dostawców oferowania kompleksowych rozwiązań outsourcingowych.

W ramach holistycznego podejścia do zagadnień ochrony środowiska oferujemy kompleksowe wsparcie Eko-outsourcingowe dla firm, a w szczególności:

  • całościową obsługę firm z zakresu wymagań formalno-prawnych dotyczących ochrony środowiska;
  • sporządzanie wniosków i dokumentacji w celu uzyskania decyzji, pozwoleń oraz zezwoleń środowiskowych;
  • ekologiczną obsługę inwestycji kubaturowych oraz liniowych;
  • realizację przekrojowych audytów dotyczących ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami;
  • świadczenia usług pośrednictwa w obrocie odpadami;
  • przeprowadzanie szkoleń obejmujących tematykę szeroko rozumianej ochrony środowiska;
  • przeprowadzanie audytów oraz wdrażanie i nadzorowanie Systemu Zarządzania Energią zgodnie z Normą ISO 50001 jak również Systemu Zarządzania Środowiskowego wg Normy ISO 14001;
  • organizację oraz nadzorowanie pomiarów środowiskowych;
  • świadczenie usług związanych z rekultywacją terenów.