Siła

w wiedzy

 

Zarządzanie

ryzykiem

 

Analiza

ryzyk budowy

 

Biznes społecznie

zrównoważony

 

Współpraca ze społecznością lokalną i monitoring społeczny

Współpraca ze społecznością lokalną i monitoring społeczny obejmuje:
 • Bieżące konsultacje społeczne (spotkania z liderami lokalnymi, briefingi, debaty publiczne, konsultacje).
 • Stały monitoring (ewaluacja) społeczności lokalnej i lokalnych mediów w trakcie przebiegu inwestycji:
  • monitoring społeczności bezpośrednio objętej utrudnieniami inwestycyjnymi,
  • monitoring społeczności bezpośredniego sąsiedztwa inwestycji,
  • monitoring prasy, mediów lokalnych pod kątem realizowanej inwestycji,
  • monitoring władz lokalnych pod kątem opiniowania inwestycji,
  • monitoring organizacji pozarządowych związanych (posiadających interes prawny) z realizacją inwestycji.
 • Miesięczny raport z realizacji założeń monitoringu.