Siła

w wiedzy

 

Zarządzanie

ryzykiem

 

Analiza

ryzyk budowy

 

Biznes społecznie

zrównoważony

 

Badania socjologiczne mieszkańców

Badania socjologiczne mieszkańców obejmują realizację zadań w postaci:
 • Raportu metodologicznego, którego celem jest:
  • identyfikacja obszaru badawczego,
  • określenie przedmiotu i zakres badania,
  • określenie celu i pytań badawczych,
  • określenie metodologii badania,
  • określenie kontroli procesu zbierania danych.
 • Przygotowania narzędzi badawczych.
 • Realizacji według założeń danego projektu (badania ilościowe, jakościowe).
 • Prezentacji materiału badawczego – raportowania.