Siła

w wiedzy

 

Zarządzanie

ryzykiem

 

Analiza

ryzyk budowy

 

Biznes społecznie

zrównoważony

 

Analiza otoczenia społecznego inwestycji

Analiza otoczenia społecznego inwestycji zawiera:

  • Rys historyczny obszaru występowania analizowanej społeczności.
  • Określenie specyfiki lokalnej pod kątem działań inwestycyjnych.
  • Określenie stanu aktualnego środowiska społecznego.
  • Określenie grup zainteresowanych inwestycją (beneficjentów projektu, interesariuszy, interwenientów).
  • Zdefiniowanie mapy konfliktów.
  • Wskazanie stopnia nasycenia warunkami społeczności lokalnej (głównie zwartość tej społeczności, poziom integracji, poziom izolacji, mitologizacja własnej przestrzeni, identyfikacji).
  • Określenie stanu zasobów kapitałów społecznych i ludzkich (poziomy zaufania, zwartość wewnętrzna, podatność oddziaływań).
  • Wskazanie elit lokalnych oraz ich łączność z masą, siła oddziaływania.
  • Wskazanie potencjału podatności na zmiany (szczególnie w zakresie inwestycji).
  • Ustalenie planu działań społecznych (oś czasu).