Siła

w wiedzy

 

Zarządzanie

ryzykiem

 

Analiza

ryzyk budowy

 

Biznes społecznie

zrównoważony

 

Kontakt

Mentor Consulting sp. z o.o.
87-100 Toruń
ul. Szosa Chełmińska 177-181

Biuro Zarządu / Dział finansowo-księgowy
Dział realizacji projektów i marketingu /
/Pracownia badań drogowych SAND
40-246 Katowice
ul. Porcelanowa 19
tel. kom.: +48 661 226 336
tel.: +48 32 352 01 50
fax: +48 32 352 01 51
e: biuro@mentorconsulting.pl

Zarząd:
Andrzej Furyk Prezes Zarządu
e: andrzej.furyk@mentorconsulting.pl
Jacek Chamuła Wiceprezes Zarządu
e: jacek.chamula@mentorconsulting.pl

Dział finansowo-księgowy
Agnieszka Kalista
Główna Księgowa / Prokurent
e: agnieszka.kalista@mentorconsulting.pl

Dział realizacji projektów i marketingu
Karina Kościańska Koordynator projektów
e: karina.koscianska@mentorconsulting.pl

Pracownia Badań Drogowych SAND
(System Analiz Nawierzchni Drogowych)
Janusz Knoppek Dyrektor
e: janusz.knoppek@mentorconsulting.pl
e: sand@mentorconsulting.pl
www.sandsystem.pl

Mentor Consulting sp. z o.o.
Środowiskowa sp.k.
87-100 Toruń
ul. Szosa Chełmińska 177-181

Dyrekcja:
40-246 Katowice
ul. Porcelanowa 19
tel. kom.: +48 661 226 336
tel.: +48 32 352 01 50
fax: +48 32 352 01 51
e: srodowiskowa@mentorconsulting.pl

Grzegorz Baś
Dyrektor spółki / Prokurent
e: grzegorz.bas@mentorconsulting.pl
Karolina Samul
Prokurent
e: karolina.samul@mentorconsulting.pl

Dział przyrodniczy
Wojciech Tokarz Dyrektor
e: wojciech.tokarz@mentorconsulting.pl

Dział środowiska nieożywionego
Tomasz Łuczak Dyrektor
e: tomasz.luczak@mentorconsulting.pl

Mentor Consulting sp. z o.o.
Infrastrukturalna sp.k.
87-100 Toruń
ul. Szosa Chełmińska 177-181

tel. kom.: +48 603 944 324
fax: +48 32 352 01 51
e: torun@mentorconsulting.pl

Artur Baranowicz
Dyrektor / Prokurent Komplementariusza
e: artur.baranowicz@mentorconsulting.pl

Pracownia Badań Drogowych SAND
(System Analiz Nawierzchni Drogowych)

40-246 Katowice
ul. Porcelanowa 19
kom.: +48 661 226 336
tel.: +48 32 352 01 50
fax: +48 32 352 01 51

Janusz Knoppek
Dyrektor / Pełnomocnik Komplementariusza
e: janusz.knoppek@mentorconsulting.pl
e: sand@mentorconsulting.pl
www.sandsystem.pl