Power

of knowledge

 

Management

risk

 

Risks analysis

of construction

 

Socially sustainable

business

 

SAND 500

System Analiz Nawierzchni Drogowych SAND służy badaniom i ocenie nawierzchni dróg bitumicznych, betonowych oraz wykonanych z betonowych elementów drobnowymiarowych.

Ocena odbywa się w dwu etapach:
I Skanowanie nawierzchni jezdni przy pomocy szerokopasmowych skanerów laserowych, umieszczonych na pojeździe badawczym oraz sporządzenie dokumentacji fotograficznej otoczenia drogi przy pomocy zainstalowanych na pojeździe kamer (część mobilna systemu).
II Obróbka danych na stanowisku stacjonarnym (część stała systemu).

Podstawowe zalety systemu SAND:
– powtarzalność wyników badań,
– obiektywność – wysoka dokładność,
– eliminacja zakłóceń,
– niezależność od warunków oświetlenia zewnętrznego
(pomiary możliwe są również nocą, co ze względu na natężenie ruchu ma czasem istotne znaczenie).
SAND jest w pełni przydatny do bieżących ocen stanu nawierzchni,
do wykonywania okresowych przeglądów dróg oraz przy rozwiązywaniu istniejących problemów związanych z planowanymi remontami nawierzchni, budowami i przebudowami dróg.

ODWZOROWANIE LASEROWE I FOTOGRAFICZNE
Prosta w użyciu przeglądarka pozwala na analizę skanów nawierzchni jednocześnie z obrazami fotograficznymi.

POZYCJONOWANIE USZKODZEŃ I WYMIAROWANIE
System SAND umożliwia odwzorowanie graficzne nawierzchni jezdni badanej drogi, precyzyjne umiejscowienie rodzajów uszkodzeń, jak i ich zwymiarowanie.

DOKUMENTACJA UZUPEŁNIAJĄCA