Power

of knowledge

 

Management

risk

 

Risks analysis

of construction

 

Socially sustainable

business

 

System Analiz Nawierzchni Drogowych

SANDsystem Innowacyjny System Analiz Nawierzchni Drogowych.

Nowoczesny element bazy badawczej Pracowni SAND w MR Consulting sp. z o.o. zapewnia badania i ocenę stanu nawierzchni jezdni (bitumicznych, betonowych oraz wykonanych z betonowych elementów drobnowymiarowych) z zachowaniem najwyższej jakości, w zgodzie z obowiązującymi standardami. Kilkunastoletnie doświadczenie pozwoliło nam na stworzenie profesjonalnych narzędzi umożliwiających w sposób bardzo precyzyjny analizowanie nawierzchni drogowych pod kątem uszkodzeń i obliczania miarodajnej głębokości koleiny. Dodatkowo wykorzystanie produktów renomowanych firm takich jak Dynatest i Trimble poszerzyło naszą ofertę o badanie nawierzchni drogowych pod kątem równości podłużnej IRI. Badania wykonujemy za pomocą profilografu laserowego Dynatest MK III.
Analiza równości podłużnej „IRI” (współczynnik komfortu jazdy) jest wymagane przy odbiorach nowych lub przebudowanych odcinków dróg klasy A, S, G i Gp. Badanie równości podłużnej nawierzchni wykonujemy zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dz.U.1999.43.430 z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych, jakim odpowiadają drogi publiczne i ich usytuowanie.

 


System analiz nawierzchni drogowych SAND RSP. Profilograf laserowy DYNATEST 5051 MK-III RSP istotnie rozszerza i unowocześnia bazę badawczą Pracowni Systemu Analiz Nawierzchni Drogowych SAND w Mentor Consulting sp. z o.o. Potwierdza to stałą dążność spółki do zapewnienia możliwie najwyższej jakości oferowanych usług, w tym również badań i oceny stanu nawierzchni dróg.
System RSP 5051 MK-III umożliwia prowadzenie pomiarów i uzyskanie wyników zgodnych z procedurami i specyfikacjami opisanymi w organizacji i standardach kampanii diagnostyki stanu technicznego nawierzchni DSN – GDDKiA, Warszawa, 15 czerwca 2012

Ocena odbywa się w dwóch etapach:
1. Pomiar nawierzchni jezdni przy pomocy profilografu laserowego RSP MK III oraz sporządzenie dokumentacji fotograficznej otoczenia drogi przy pomocy zainstalowanych na pojeździe 4 kamer o wysokiej rozdzielczości obrazu.
2. Analiza materiału pomiarowego i tworzenie raportów oraz opracowania z pomiarów nawierzchni.
W wyniku badania drogi metodą SAND RSP otrzymuje się dokumentację drogi składającą się z:
– opracowania z pomiarów nawierzchni w formie cyfrowej i papierowej;
– szczegółowe raporty z równości podłużnej IRI;
– szczegółowe raporty z równości poprzecznej (koleiny);
– inwentaryzacji oznakowania poziomego i pionowego;
– wyliczenia miarodajnych głębokości kolein według klasyfikacji SOSN;
– mapy z wytrasowanym przebiegiem pomiaru nawierzchni drogi w formie papierowej oraz cyfrowej- (plik GPX);
– zdjęć z czterech kamer w wysokiej jakości (5 mln pikseli) przypisane do kilometrażu badanego odcinka drogi.
Więcej danych w zakładce SAND RSP

 

System analiz nawierzchni drogowych SAND 500 służy badaniom i ocenie nawierzchni dróg bitumicznych, betonowych oraz wykonanych z betonowych elementów drobnowymiarowych.
Ocena odbywa się w dwóch etapach:
1. Skanowanie nawierzchni jezdni przy pomocy szerokopasmowych skanerów laserowych umieszczonych na pojeździe badawczym oraz sporządzenie dokumentacji fotograficznej otoczenia drogi przy pomocy zainstalowanych na pojeździe kamer (część mobilna systemu).
2. Obróbka danych na stanowisku stacjonarnym (część stała systemu).
W wyniku badania drogi metodą SAND 500 otrzymuje się dokumentację drogi składającą się z:
– monochromatycznych zdjęć laserowych,
– hipsometrycznego odwzorowana nawierzchni jezdni gdzie poszczególnym nierównościom odpowiadają kolory według przyporządkowanej skali,
– graficznego odwzorowania nawierzchni jezdni z precyzyjnie umiejscowionymi i zwymiarowanymi uszkodzeniami oceny zmian deformacji powierzchni,
– inwentaryzacji oznakowania poziomego,
– wyliczenia miarodajnych głębokości kolein według klasyfikacji SOSN,
– mapy stanu dróg badanego obszaru,
– zdjęć z dwóch kamer w jakości Full HD umożliwiających wstępną analizę nawierzchni drogi oraz obiektów drogowych.
Więcej danych w zakładce SAND 500

Kontakt:
MR Consulting sp. z o.o. Pracownia Badań Drogowych SAND
(System Analiz Nawierzchni Drogowych)
ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów
tel.: +48 32 352 01 50 / fax: +48 32 352 01 51

Janusz Knoppek Dyrektor
e: janusz.knoppek@mentorconsulting.pl
e: sand@mentorconsulting.pl

Galeria: